REMCOM-2

kr 1 575,00

• Ekstern dynamisk terskelindikator
• Grønn LED, indikerer at systemet er slått på
• Rød LED, indikerer at terskelen er overskredet
• 3 m tilkoblingskabel inkludert