Miljøpolitikk

 

Vårt fokus på miljø

Våre grunnleggende prinsipper for miljøvern gjenspeiler vår plikt overfor miljøet og er grunnlaget for mange tiltak som gjennomføres i hele selskapet.

Nordic Bag End har miljøpolicyen følgende generelle krav:

  • Å bruke anerkjente leverandører som har en definert miljøpolicy og har forpliktet seg til å overholde gjeldende lovgivning.
  • Å veilede våre kunder om produkter der en synlig miljøgevinst kan oppnås.
  • Holder fokus på konstante forbedringer i huset vårt som kan redusere energiforbruket på alle nivåer.
  • Å gjøre kontinuerlige forbedringer i våre arbeidsprosesser, inkludert å unngå miljøskadelige stoffer i alle aspekter av hverdagen vår. 
  • Å gjennomføre korrekt avfallssortering på alle nivåer.
  • For å overholde alle krav i gjeldende lovgivning, inkludert korrekt håndtering av elektronisk avfall. I tillegg avgjør Nordic Bag End miljøbidrag i henhold til WEEE-direktivet.

Mål:

Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid. Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. 

Løpende initiativ basert på selskapets intensjonserklæringer.

Et generelt mål om å redusere selskapets CO2-utslipp.

 

Les hele Nordic Bag End Miljøpolicy  her

 Making the World Sound Better